ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА


БАЯН-ӨЛГИЙ

НЭР ДЭВШИГЧИД ТАНИЛЦУУЛГА
1 Жанимхан
Сауле
1533
2 Сарай
Айнагүл
1509
3 Агипар
Бакей
1460
4 Болат
Айбек
1418
5 Т
Аубакир
1388
6 Айпын
Гылымхан
1344
7 Гомбжай
Солтан
1279
8 Алмалик
Тлейхан
1272
9 Хавдысилам
Баделхан
1128
10 Зейнел
Азат
1083
11 Ш
Жандос
1031
12 К
Болат
1031
13 Кадыр
Сайраан
1016
14 Хузкей
Дармен
998
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.