ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ГОВЬ-АЛТАЙ АРДЫН ЭЛЧ


Балданжав Ариунсан

Төрсөн   1961
Төрсөн газар   Говь-Алтай
Үндэс угсаа  

Гэр бүл
Ам бүл 3

Боловсрол
эдийн засагч

Ажлын туршлага

1982-1985 он – Барилгын зургийн төв институт

1991-1996 он - Барилгын Инженер Хайгууль-Үйлдвэрлэл Эрдэм Шинжилгээний Институт-д гадаад харилцааны хэлтсийн дарга, ерөнхий захирал

1996-2000 он – улсын нийгмийн халамжийн газрын дарга

2005-2008 он Татварын ерөнхий газрын дэд дарга

2008-2012 он - Эрдэс Баялаг Эрчим Хүчний Яамны Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бодлого хариуцсан дэд сайдаар ажилласанТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.