ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ГОВЬ-АЛТАЙ АРДЫН ЭЛЧ


Балданжав Ариунсан

Төрсөн   1961
Төрсөн газар   Говь-Алтай
Үндэс угсаа  

Гэр бүл
Ам бүл 3

Боловсрол
эдийн засагч

Ажлын туршлага

1982-1985 он – Барилгын зургийн төв институт

1991-1996 он - Барилгын Инженер Хайгууль-Үйлдвэрлэл Эрдэм Шинжилгээний Институт-д гадаад харилцааны хэлтсийн дарга, ерөнхий захирал

1996-2000 он – улсын нийгмийн халамжийн газрын дарга

2005-2008 он Татварын ерөнхий газрын дэд дарга

2008-2012 он - Эрдэс Баялаг Эрчим Хүчний Яамны Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бодлого хариуцсан дэд сайдаар ажилласанТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ТАНИЛЦУУЛГА

Төрсөн он: 1961 он Төгссөн сургууль: 1969-1979 он - Говь-Алтай аймгийн 2 дугаар 10 жил 1985-1990 он - Иркутск Политехникумын Дээд Сургууль, инженер экологич 1990-1993 он - Эдийн засгийн институт, эдийн засагч 1996-1998 он - Удирдлагын хөгжлийн Институт, Удирдлагын менежмент 1995-1998 он - Москва Барилгын Инженер Хайгууль-Үйлдвэрлэл Эрдэм Шинжилгээний Институт доктор хамгаалсан Ажилласан байдал: 1982-1985 он – Бармлгын зургийн төв институт 1991-1996 он - Барилгын Инженер Хайгууль-Үйлдвэрлэл Эрдэм Шинжилгээний Институт-д гадаад харилцааны хэлтсийн дарга, ерөнхий захирал 1996-2000 он – улсын нийгмийн халамжийн газрын дарга 2005-2008 он Татварын ерөнхий газрын дэд дарга 2008-2012 он - Эрдэс Баялаг Эрчим Хүчний Яамны Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бодлого хариуцсан дэд сайдаар ажилласан Сонгуульт ажил: Ардчилсан намын Гүйцэтгэх Зөвлөлийн гишүүн Үндэсний Зөвлөлдөх Хорооны гишүүн Шагнал: "Алтан гадас" одон Гадаад хэл: Орос, Англи Гэр бүлийн байдал: Ам бүл 3. 


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.