ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОГОВЬ АРДЫН ЭЛЧ


Боржигон

Амгалан Уртнасан

Төрсөн   1968
Төрсөн газар   Дорноговь аймаг Сайншанд хот
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Ам бүл 6

Боловсрол
Нийтийн хоолны технологич

Ажлын туршлага

"Морс трейд @ сервис" ХХК-ны захирал, "Либерал Эмэгтэйчүүдийн Оюуны Сан" ТББ-ын Дорноговь аймгийн Сайншанд хотын салбар зөвлөлийн зохицуулагчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ДАВУУ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/ СУЛ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/
1. Биеэ зассан энэ эмэгтэй төрөө засаж чадна гэж итгэж байна.
2.
1.

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.