ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОГОВЬ АРДЫН ЭЛЧ


Боржигон

Амгалан Уртнасан

Төрсөн   1968
Төрсөн газар   Дорноговь аймаг Сайншанд хот
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Ам бүл 6

Боловсрол
Нийтийн хоолны технологич

Ажлын туршлага

"Морс трейд @ сервис" ХХК-ны захирал, "Либерал Эмэгтэйчүүдийн Оюуны Сан" ТББ-ын Дорноговь аймгийн Сайншанд хотын салбар зөвлөлийн зохицуулагчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ТАНИЛЦУУЛГА

1992 оноос хувиараа бизнес хийж байгаад 2003 оноос өөрийн компаний байгуулаад одоог хүртэл амжилттай ажиллуулж байна.


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.