ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Ринзаан Булгамаа

Төрсөн   1978
Төрсөн газар   Увс
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Гэрлэсэн

Боловсрол
Эрх зүйч, эдийн засагч

Ажлын туршлага

2000 онд Монголын Үндэсний Эв Нэгдлийн намд элсэн орсоноор улс төрийн карьераа эхлүүлсэн. 2004 онд Улсын Их Хурлын сонгуульд Ардчилсан намын Эрдэнэбүрэн, МАХН-ын Содномдорж нартай хамт нэр дэвшиж байсан. 2007 онд Монголын Үндэсний Эв Нэгдлийн нам нь Иргэний зориг намтай нэгдсэнээр Иргэний зориг намын гишүүн болсон.ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.