ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ГОВЬ-АЛТАЙ АРДЫН ЭЛЧ


Хөхөө Жавзмаа

Төрсөн   1982
Төрсөн газар   Говь-Алтай
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Нөхөр хүүхдийн хамт

Боловсрол
Сэтгүүлч

Ажлын туршлага

2001-2003 онд “Цаг хугацаа” сэтгүүлийн ерөнхий редактор

2003 оноос өнөөг хүртэл 12 жил UBS телевизэд сэтгүүлч-редактораар ажиллаж байна.ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.