ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ГОВЬ-АЛТАЙ АРДЫН ЭЛЧ


Хөхөө Жавзмаа

Төрсөн   1982
Төрсөн газар   Говь-Алтай
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Нөхөр хүүхдийн хамт

Боловсрол
Сэтгүүлч

Ажлын туршлага

2001-2003 онд “Цаг хугацаа” сэтгүүлийн ерөнхий редактор

2003 оноос өнөөг хүртэл 12 жил UBS телевизэд сэтгүүлч-редактораар ажиллаж байна.ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ТАНИЛЦУУЛГА

2003 онд МУИС-ийн Нийгмийн ухааны факультетийн Сэтгүүл зүйн ангийг төгссөн

Одоо МУИС-ийн эрх зүйн ангид суралцдаг.

2001-2003 онд “Цаг хугацаа” сэтгүүлийн ерөнхий редактор

2003 оноос өнөөг хүртэл 12 жил UBS телевизэд сэтгүүлч-редактораар ажиллаж байна. Өдөр тутмын мэдээ мэдээллээс гадна, парламентийн сэтгүүлчээр ажилладаг. Ярилцлагын нэвтрүүлэг болон нийтлэл нэвтрүүлэг, асуудал хөндсөн нэвтрүүлэг зэргийг хийж байна. Шүүхийн мэргэшсэн сэтгүүлч, гадаад дотоодод мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хэд хэдэн чиглэлээр хамрагдаж байсан.


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.