ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОГОВЬ АРДЫН ЭЛЧ


Сүрэнжав Бөххүү

Төрсөн   1976
Төрсөн газар   Дорноговь
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1994-1998 онд УБИС-ийн түүх нийгмийн анги, 2003-2004 онд Удирдлагын академийн төрийн удирдлагын менежерээр суралцаж дүүргэсэн.

Ажлын туршлага

1999-2005 онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Архивын тасгийн дарга
2006-2008 онд Дорноговь АЗЗА ТӨХК-ийн Хүний нөөц, хуулийн зөвлөх
2008-2012 онд аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн Хүний нөөц, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2012 оны 10 сараас аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ДАВУУ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/ СУЛ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.