ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОГОВЬ АРДЫН ЭЛЧ


Сүрэнжав Бөххүү

Төрсөн   1976
Төрсөн газар   Дорноговь
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1994-1998 онд УБИС-ийн түүх нийгмийн анги, 2003-2004 онд Удирдлагын академийн төрийн удирдлагын менежерээр суралцаж дүүргэсэн.

Ажлын туршлага

1999-2005 онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Архивын тасгийн дарга
2006-2008 онд Дорноговь АЗЗА ТӨХК-ийн Хүний нөөц, хуулийн зөвлөх
2008-2012 онд аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн Хүний нөөц, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2012 оны 10 сараас аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.