ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ТӨВ АРДЫН ЭЛЧ


Загдсүрэн Нямцогт

Төрсөн   0
Төрсөн газар   Төв аймаг
Үндэс угсаа   Халх

Боловсрол
1992- 1996 онд Цагдаагийн дээд сургуулийг Хуульч-мөрдөн байцаагч, 1998-2001 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн дээд сургуулийг Эдийн засагч-ня-бо, 2005-2008 онд МУИС-ийн хуулийн магистр, 2010-2012 онд Удирдлагын академи, 2002- онд Америкийн Нэгдсэн Улсын “Oakton Community College”.

Ажлын туршлага

Ажилласан байгууллага:          

1996-1998 онд Төв аймгийн Цагдаагийн хэлтэст Мөрдөн байцаагч

1998-2002 онд Төв аймгийн Хянан шалгах хороонд, хуулийн зөвлөх-хянан байцаагч

2005-2006 онд Нийслэлийн аудитын газарт шинжээч, Аудитын менежер

2006 оноос Улсын Их Хурлын Тамгын газарт референт, Ахлах референтТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ДАВУУ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/ СУЛ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.