ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ТӨВ АРДЫН ЭЛЧ


Загдсүрэн Нямцогт

Төрсөн   0
Төрсөн газар   Төв аймаг
Үндэс угсаа   Халх

Боловсрол
1992- 1996 онд Цагдаагийн дээд сургуулийг Хуульч-мөрдөн байцаагч, 1998-2001 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн дээд сургуулийг Эдийн засагч-ня-бо, 2005-2008 онд МУИС-ийн хуулийн магистр, 2010-2012 онд Удирдлагын академи, 2002- онд Америкийн Нэгдсэн Улсын “Oakton Community College”.

Ажлын туршлага

Ажилласан байгууллага:          

1996-1998 онд Төв аймгийн Цагдаагийн хэлтэст Мөрдөн байцаагч

1998-2002 онд Төв аймгийн Хянан шалгах хороонд, хуулийн зөвлөх-хянан байцаагч

2005-2006 онд Нийслэлийн аудитын газарт шинжээч, Аудитын менежер

2006 оноос Улсын Их Хурлын Тамгын газарт референт, Ахлах референтТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.