ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ОРХОН АРДЫН ЭЛЧ


Самбалхүндэв Дангаасүрэн

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1994 онд Улаанбаатар дээд сургууль • 2004 онд БНСУ Тайвань улсад Жижиг, дунд үйлдвэр, бизнесийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлж суралцсан.

Ажлын туршлага

Орхон аймгийн Засаг даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.