ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ОРХОН АРДЫН ЭЛЧ


Самбалхүндэв Дангаасүрэн

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1994 онд Улаанбаатар дээд сургууль • 2004 онд БНСУ Тайвань улсад Жижиг, дунд үйлдвэр, бизнесийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлж суралцсан.

Ажлын туршлага

Орхон аймгийн Засаг даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ДАВУУ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/ СУЛ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.