ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ


Жамьянхорлоо Сүхбаатар

Төрсөн   1975
Төрсөн газар   Дархан-Уул
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1993 онд Дархан хотын 10 жилийн 3-р сургууль 1997 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг тус тус дүүргэсэн 1999 онд Казакстанд “Хүний эрх” сэдэвт сургалт 2001, 2003 онд АНУ, БНСУ-д “Сонгуулийн менежмент” сэдэвт сургалтуудад амжилттай суралцсан. Эрх зүйч мэргэжилтэй, Хууль зүйн ухааны магистр, докторант.

Ажлын туршлага


ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ДАВУУ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/ СУЛ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/
1. Залуу хүн юм даа
1. холын бодолгүй ойворгон хүн дээ
2. ашиг хонжооний төлөө хэнийг ч худалдаж мэдэх
3. туйлбаргүй
4. Нам нам солсон гар шүү дээ.

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.