ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ


Жамьянхорлоо Сүхбаатар

Төрсөн   1975
Төрсөн газар   Дархан-Уул
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1993 онд Дархан хотын 10 жилийн 3-р сургууль 1997 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг тус тус дүүргэсэн 1999 онд Казакстанд “Хүний эрх” сэдэвт сургалт 2001, 2003 онд АНУ, БНСУ-д “Сонгуулийн менежмент” сэдэвт сургалтуудад амжилттай суралцсан. Эрх зүйч мэргэжилтэй, Хууль зүйн ухааны магистр, докторант.

Ажлын туршлага


ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ТАНИЛЦУУЛГА

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.