ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Жамбалсүрэн Батзандан

Төрсөн   1900
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1992 онд Сүхбаатар аймгийн 10 жилийн сургууль 1993 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль 1994 онд БНУУ-ын Будапешт хотын хэлний бэлтгэлийн дээд сургууль 1999 онд БНУУ-ын Мищкольцийн их сургууль Улс төр судлал, эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн.

Ажлын туршлага

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ДАВУУ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/ СУЛ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/
1. мэдлэг боловсрол нимгэн
2. шоучин лүр эсгэгч

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.