ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

СЭЛЭНГЭ АРДЫН ЭЛЧ


Жаргалтулга Эрдэнэбат

Төрсөн   1974
Төрсөн газар   Сэлэнгэ
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Эдийн засагч

Ажлын туршлага

2000 - 2004 онд Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга, 2004 - 2005 онд Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын орлогч, 2005 - 2008 онд Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, 2008 - 2012 онд Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, 2012 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, 2014 оноос Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Сангийн сайдТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ДАВУУ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/ СУЛ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/
1. Нутгийнхээ төлөө их зүйлийг хийсэн хүндээ.

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.