ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДУНДГОВЬ АРДЫН ЭЛЧ


Сандаг Буджав

Төрсөн   1979
Төрсөн газар   Дундговь аймгийн Мандалговь хот
Үндэс угсаа  

Гэр бүл
Ам бүл: 4, Эхнэр, хүүхдүүдийн хамт

Боловсрол
• 2012 онд АНУ, Бостон хот, Харвардын Их сургуульд Санхүү эдийн засаг, зах зээлийн мэргэшлийн курс • 2011 - 2012 оны 5 сар хүртэл АНУ, Вашингтон ДС хот, Страйерийн Их сургуульд Олон Улсын бизнесийн удирдлагын магистр, • 2005-2006 онд Сингапур улс, Раффлес Дээд сургуульд Бизнесийн англи хэл • 1997-2001 онд Монгол Улсын Хөдөө аж ахуйн Их сургуулийн Эдийн засаг бизнесийн сургуульд Эдийн засаг, Математикийн бакалавр, • 1987-1997 онд Дундговь аймгийн 10 жилийн 1 сургуулийн Математикийн гүнзгийрүүлсэн ангид тус тус суралцаж төгссөн. Мэргэжил: Олон улсын бизнесийн удирдлага болон эдийн засагч, математикч

Ажлын туршлага

Дундговь аймгийн Иргэдийн хурлын даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 Танилцуулга

3 С.Буджав: Өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхэлнэ

5 Засаг даргын орлогч америкийг зорив

7 БУРИАД ЗОНЫ НУТГААР...


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.