ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ОРХОН АРДЫН ЭЛЧ


Ламжав Гүндалай

Төрсөн   1963
Төрсөн газар   Хөвсгөл
Үндэс угсаа  

Боловсрол
хүний их эмч

Ажлын туршлага

ХҮНамын дарга ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.