ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Ж Ганбаатар

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Хуульч

Ажлын туршлага

​"Сээнл" ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч, "Оргил" худалдааны төвийн ерөнхий захиралТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.