ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОГОВЬ АРДЫН ЭЛЧ


Боржигон

Цэндсүрэн Гантулга

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Багш, Эдийн засагч

Ажлын туршлага

Аймгийн ИТХ Тэргүүлэгч  ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.