ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ГОВЬ-АЛТАЙ АРДЫН ЭЛЧ


Рэгзэн Шинэгэрэл

Төрсөн   1978
Төрсөн газар   Говь-Алтай
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Ам бүл 4

Боловсрол
Бизнесийн Удирдлага

Ажлын туршлага

Туушин зочид буудал ХХК-ийн Дэд захиралТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 РЭГЗЭН ШИНЭГЭРЭЛ


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.