ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОД АРДЫН ЭЛЧ


Бямбадорж Санчирдорж

Төрсөн   1980
Төрсөн газар   Дорнод
Үндэс угсаа   Халх

Боловсрол
Хуульч

Ажлын туршлага

Дорнод аймгийн хэрлэн сумын Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөлийн даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.