ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


харчин

Чимэддорж Бумаа

Төрсөн   1958
Төрсөн газар   Улаанбаатар хот
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Эхнэр хүүхийн хамт амьдардаг

Боловсрол
Цахилгааны техникч

Ажлын туршлага

НҮНэгдэл цахилгаанчин 1980-1984 он Талх чихэр цахилгаан техникч 1984-1989 он Налайх эрчим хүчний салбарт байцаагч 1994-1996 он БХД-ийн засаг даргын тамгын газарт менежер 1996-1998 он "Илч-Орд" УҮГаазрт боловсон хүчин 1998-2000 он БХД-ийн Орон сууцны дарга 2000-2006 он Саруул хангай ХХК захирал 2006-2012 он "Илч-Орд" НӨҮГ-ын даргаар одоог хүртэл ажиллаж байна.ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.