ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Лувсандаш Амгалан

Төрсөн   1900
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
· 1981 онд Хөдөө аж ахуйн их сургууль · 1999 онд Төрийн захиргаа, удирдлагын хөгжлийн институт · 1999-2000 онуудад Турк, Испани улсад төрийн захиргааны чиглэлээр, · 2009-2010 онд Герман, АНУ-д Улс төрд эмэгтэйчүүдийн оролцоо, манлайллын чиглэлээр · 2010-аас Удирдлагын академи, Төрийн удирдлагын магистрт тус тус суралцаж мэргэшиж байна.

Ажлын туршлага

Хэнтий аймгийн Хөдөө аж ахуйн удирдах газарт мэргэжилтэн, Боловсон хүчний тасгийн дарга
· Хэнтий аймгийн намын хорооны зааварлагч, Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга
· Үйлдвэрлэл, худалдааны “Ололт” ХХК-ны захирал
· Улаанбаатар хотын Засаг даргын дэргэдэх “Улаанбаатар” сангийн даамал, гүйцэтгэх захирал
· Улаанбаатар хотын өмчийн харилцааны газарт ахлах мэргэжилтэн
· Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч
· Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн Засаг даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 Ажиллаж чадахгүй байна аа, Л.Амгалан дарга аа

3 БГД-ийн Засаг дарга Л.Амгаланг огцрох шаардлагагүй гэж үзлээ

5 Э.Бат-Үүл Баянгол дүүргийн Засаг дарга Л.Амгаланг огцоруулахаар дүүргийн ИТХ-д хандлаа

7 Хатан ухаан халиршгүй хүч


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.