ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ЗАВХАН АРДЫН ЭЛЧ


Даймаа Батсайхан

Төрсөн   1900
Төрсөн газар   Завхан
Үндэс угсаа   Халх
ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 Д.Батсайхан: Би Төрийн банкнаас явахгүй

3 Д.Батсайхан захирал аа, ажилтан Х.Алтанзагасынхаа анкетийг дахин уншина уу?

5 Д.Батсайхан: Төрийн банк гурван жилийн хугацаатай 300 сая ам.долларын бонд гаргана

7 Төрийн банкны гүйцэтгэх захирал Д.Батсайхан тайлбар хийлээ

9 Д.Батсайхан: Хуучин “Хадгаламж” банкны харилцагчдад ямар ч өөрчлөлт гарахгүй

11 Төрийн банкны Д.Батсайхан Монголбанк руу очихгүй

13 Төрийн банкны ТУЗ Д.Батсайханыг огцруулах асуудлаар хуралдана


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.