ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Хадбаатар Бат-Ялалт

Төрсөн   1976
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Хуульч

Ажлын туршлага

Иргэдийн шударга шүүх ТББ тэргүүнТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.