ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ДОРНОД АРДЫН ЭЛЧ


Боржигин

Дамдинсүрэн Чулуунбат

Төрсөн   1960
Төрсөн газар   Дорнод
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Ам бүл 4

Боловсрол
Малын их эмч, Эрх зүйч-хуульч

Ажлын туршлага

Төрийн байгууллагад нийт 26 жил ажилласан, ТББ-д 2 ажиллаж байна.ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.