ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Боржигон

Жамъяанмядаг Нармандах

Төрсөн   1972
Төрсөн газар   Дорноговь
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Гэр бүлтэй

Боловсрол
Улс төр судлаач, Социологчи

Ажлын туршлага

Өргөн говь Трейд ХХК-ны ТУЗ-ийн ДаргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.