ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Борхүү Сүхбаатар

Төрсөн   1979
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Аялал жуулчлал, бизнесийн удирдлагa

Ажлын туршлага

БЗД-ийн ИТХ дахь МАН -ын бүлгийн даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.