ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ДОРНОД АРДЫН ЭЛЧ


Хангад

Бадамсүрэн Батбаяр

Төрсөн   1961
Төрсөн газар   Дорнод аймаг Чулуунхороот сум
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Эхнэр, хоёр хүүхэдтэй

Боловсрол
Багш

Ажлын туршлага

Дорнод аймаг Чулуунхороот сумын Засаг дарга, Хэрлэн сумын ИТХ-ын даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.