ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

УВС АРДЫН ЭЛЧ


тайж

Найдан Цогт-Очир

Төрсөн   1971
Төрсөн газар   Увс
Үндэс угсаа   Баяд

Гэр бүл
эхнэр хүүхдүүд

Боловсрол
Бизнесийн удирдлага

Ажлын туршлага

Авто тээврийн салбарТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.