ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДУНДГОВЬ АРДЫН ЭЛЧ


Чулуун

Хүүхэнбаатар Ганбаатар

Төрсөн   1979
Төрсөн газар   Дундговь
Үндэс угсаа   халх

Гэр бүл
гэрлэсэн

Боловсрол
хэрэглээний физикч, бизнесийн удирдлага

Ажлын туршлага

"Оюуны хүрээ" ХХК захиралТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.