ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДУНДГОВЬ АРДЫН ЭЛЧ


Магнаг

Намжилдорж Баасанхүү

Төрсөн   1960
Төрсөн газар   Улаанбаатар хот
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Гэрлэсэн

Боловсрол
Математикч, Магистр

Ажлын туршлага

1988-1992: Дундговь аймгийн Хулд сумын ЕБСургуульд ХИЧЭЭЛИЙН ЭРХЛЭГЧ 1992-1998: Дундговь аймгийн Хулд сумын ЗДТГ-д ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА, СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ, СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА 1998-2000 оны 4 сар: Дундговь аймгийн ЗДТГ-д АЙМГИЙН ОРЛОГЧ ДАРГА 2000-2007: АНУ-ын ОУХА-аас санхүүжилтэээр Мерси Кор ОУБ-ын хэрэгжүүлсэн Говийн санаачилга хөтөлбөрийн Дундговь аймаг дахь ТӨЛӨӨЛӨГЧ 2007-2009: АНУ-ын ОУХА-аас санхүүжилтэээр Мерси Кор ОУБ-ын хэрэгжүүлсэн “Говийн санаачилга” хөтөлбөрийн Бизнесийн хөгжилд төрийн байгууллагаас үзүүлэх дэмжлэгийн асуудал хариуцсан ХӨТӨЛБӨРИЙН АЖИЛТАН 2009-2012-7 сар: АНУ-ын Мерси Кор Монгол ОУБ-ын орон нутаг хариуцсан ЗОХИЦУУЛАГЧ 2012.07-2012.12 Бямбаа багш сан ТББ-ын гүйцэтгэх захирал 2012.12- 2015.1 сар АНУ-ын Мерси Кор Монгол ОУБ-ын APPEAL төслийн мэргэжилтэн 2015.1-10 сар Өөрчлөлтийг өөрөөсөө ТББ Удирдах зөвлөлийн дарга, зөвлөх 2015.10 сараас Монголын Цахилгаан Холбоо ХК-ны Дундговь аймгийн Холбооны газрын даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.