ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Мяндал

Мөнө Дунгаржав

Төрсөн   1964
Төрсөн газар   Улаанбаатар
Үндэс угсаа   халх

Гэр бүл
Эхнэр 2 хүүхэд

Боловсрол
Санхүүгийн менежер баклавр, төрийн удирдлага магистр

Ажлын туршлага

Багануур 1983-2015ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.