ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Лхамсүрэн

Лхамсүрэн Энхтуяа

Төрсөн   1963
Төрсөн газар   Улаанбаатар хот
Үндэс угсаа   баяд

Гэр бүл
нөхөр , хүүхдүүдийн хамт

Боловсрол
Хөнгөн үйлдвэрийн технологич инженер- магистр, эрх зүйч бакалавр

Ажлын туршлага

1981-1991 онуудад Эрдэнэт хот, АҮУГ-т инженер , ерөнхий технологич, , цехийн дарга 1991-1995 онуудад "Цацраг "ХК-д захирал 1996-1999 онуудад Эрдэнэт, УБҮийн Оёдлын цех, ерөнхий технологияч цехийн даргын орлогч 2004-2008 онууд Моносфарс трейд ХХК-д хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн менежер 2009- одоог хүртэл ЧД-ийн АН-ын Хэрэг Эрхлэх Газрын дарга 2012-2016 оны ЧД-ийн Иргэдийн Хурлын төлөөлөгчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.