ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


чонос

Индэрээ Энхтүшиг

Төрсөн   1970
Төрсөн газар   Хэнтий
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Гэрлэсэн

Боловсрол
Эрүүл ахуйч эмч

Ажлын туршлага

Верт интернейшнл ХХК ерөнхий захиралТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.