ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Самданнямын Мөнхчулуун

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1997-2001 онд ШУТИС-ийн механик инженер, 2004-2006 онд ХБНГУ-ын Штутгартын Их сургуулийн магистр, 2011-2013 онд Удирдлагын академи төрийн удирдлагын магистр, 2014 оноос Удирдлагын академи төрийн удирдлагын докторантад суралцаж байна.

Ажлын туршлага

2009.05.27 - 2010.05.20 онд НӨХГазарт ХО хариуцсан мэргэжилтэн
2010.05.20 - 2010.06.02 онд НӨХГазарт ТХХТК-ын багийн ахлагч
2010.06.02 - 2012.12.31 онд НӨХГазарт ТХХТК-ын хэлтсийн дарга
2013.01.02 оноос СХДЗДТГ-ын даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.