ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОД АРДЫН ЭЛЧ


Сэрниод

Ойдов Алтайхүү

Төрсөн   1973
Төрсөн газар   Сүхбаатар аймаг Түмэнцогт сум
Үндэс угсаа   халх

Гэр бүл
эхнэр, хүүхдүүдийн хамт

Боловсрол
галын техникч, эрх зүйч

Ажлын туршлага

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 4 дүгээр багийн Засаг даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.