ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ


Монгол

Лхагва Санжийжамц

Төрсөн   1984
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Нийгмийн ухааны магистр, Газар зохион байгуулагч

Ажлын туршлага

Багахангай дүүргийн Засаг даргын тамгын газар

Багахангай дүүргийн Өмч газрын харилцааны албаны даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.