ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БУЛГАН АРДЫН ЭЛЧ


Галбууд

Доржийн Чимгээ

Төрсөн   1962
Төрсөн газар   Булган аймаг
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Ам бүл 5

Боловсрол
Эдийн засагч

Ажлын туршлага

Булган аймгийн засаг даргын орлогчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.