ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ГОВЬ-АЛТАЙ АРДЫН ЭЛЧ


Гэрсэнз

Санждамба Эрдэнэ-Очир

Төрсөн   1976
Төрсөн газар   Алтай хот
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Эхнэр 3 охины хамт

Боловсрол
Таваар судлаач

Ажлын туршлага


ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.