ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ӨВӨРХАНГАЙ АРДЫН ЭЛЧ


,

Л Отгонбаяр

Төрсөн   0
Төрсөн газар   Өвөрхангай Хужирт
Үндэс угсаа   Халах

Гэр бүл
.

Боловсрол
.

Ажлын туршлага

Бизкон Аудит ХХК Ерөнхий захиралТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.