ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ХӨВСГӨЛ АРДЫН ЭЛЧ


Тугч

Гомбожав Цээпил

Төрсөн   1964
Төрсөн газар   Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сум
Үндэс угсаа   Хотогойд

Гэр бүл
Нөхөр, хүүхдүүд

Боловсрол
Дулааны инженер

Ажлын туршлага

- Хөвсгөл аймгийн Ойн ТМС-д багш - Эрчим хүчний үйлдвэр, Дулааны нэгдсэн төвд дулааны инженер - Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-т аялал жуулчлал, байгаль орчны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн - Эрдэнэт хивс Хөвсгөл дахь салбарын захирал - Барилга угсралтын "Туурайн тамга" ХХК-ий ерөнхий инженер Иргэний нийгмийн байгууллагад ажилласан байдал: -ЛЭОС-ийн Хөвсгөл аймгийн салбарын тэргүүн - "Хөвсгөл Аялал мэдээлэл холбоо" ТББ-ын тэргүүн - Байгаль орчны иргэний зөвлөлийн Хөвсгөл дэх салбарын удирдах зөвлөлийн гишүүн - Хөвсгөл аймгийн Иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвлөлийн тэргүүн - Хөвсгөл аймгийн Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.