ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОД АРДЫН ЭЛЧ


Боржигон

Идэрболд Батбаяр

Төрсөн   1983
Төрсөн газар   Дорнод
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Эхнэр хүүхэдтэй

Боловсрол
дээд

Ажлын туршлага

хувиараа ажилладагТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.