ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ХӨВСГӨЛ АРДЫН ЭЛЧ


Хэрэйд

Дагва Амаржаргал

Төрсөн   1965
Төрсөн газар   Галт
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Ам бүл 3

Боловсрол
Эдийн Засагч

Ажлын туршлага

Баттаван хишигтэн ХХК захирал. Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сангийн Хөвсгөл аймгийн салбар зөвлөлийн тэргүүлэгч.ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.