ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Тангад

Шагдарсүрэн АРИУНАА

Төрсөн   1978
Төрсөн газар   Өвөрхангай аймаг
Үндэс угсаа   халх

Гэр бүл
гэрэлсэн

Боловсрол
сэтгүүлч

Ажлын туршлага

2000-2006, 2010-2013 онд: МЭХ-ны Монголжингоо сонинд эх бэлтгэгч, сэтгүүлч, Хэвлэл мэдээллийн албаны дарга, Гүйцэтгэх захирал 2006-2009 онд: "Сентоза" ХХК-нд Гүйцэтгэх захирал 2010 оноос Нандин Итгэл ХХК-ны захирал 2014 оноос МЭХДХ-ны үүсгэн байгуулагч, ТэргүүнТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.