ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОД АРДЫН ЭЛЧ


Да лам Цэрэнчимэд

Дамдинсүрэн Бүжин

Төрсөн   1959
Төрсөн газар   УБ
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Ам бүл 5

Боловсрол
Цахилгааны инженер, тоо физикийн багш

Ажлын туршлага

Дорнод аймгийн ИНБайгууллагуудын зөвлөлийн дарга, "ЛЭОС" ТББ-ын удирдах зөвлөлийн гишүүнТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.