ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Монгол

Шарав Сарантуяа

Төрсөн   1969
Төрсөн газар   Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хот
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Нөхөр хүүхдийн хамт

Боловсрол
Багш

Ажлын туршлага

Боловсролын байгууллагад 25 жилТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.